ZOOM Content | Agencja kreatywna full service | Content is never the same

Niemiecko-Polska Izba Gospodarcza

Najlepszy projekt graficzny w Polsce 2015

Opracowaliśmy koncepcję magazynu drukowanego dla Niemiecko-Polskiej Izby Handlowej. Wizjonerskie podejście graficzne do tematów biznesowych wyróżnia pismo wśród innych magazynów tego typu. Magazyn został uznany za najlepszy magazyn w Polsce (Złote Szpalty) w 2015 roku. „Wiadomości Gospodarcze” (Wi) to polsko-niemiecki dwumiesięcznik biznesowy AHK Polska. Jedną ze stałych części magazynu jest raport, poświęcony konkretnej branży bądź zagadnieniu.

Portfolio